Aktualności, zaproszenia

Chcesz powiedzieć, co robisz, jaką imprezę zorganizowałeś, podzielić się wrażeniami, fotografiami – chcesz to udokumentować, przygotuj materiał i przyślij. Jeśli chcesz o czymś poinformować – informuj, a jeśli zaprosić – w ciekawy sposób zaproś. Standardowe zaproszenia też mile widziane – kontakt@animatorkultury.edu.pl

Witamy na portalu Animatora Kultury ! ! !

*

„Milczenie Satyra” – zapraszamy do wsparcia projektu Kamila

Projekt Milczenie satyra jest autorskim zbiorem esejów młodego twórcy – Kamila Chachuły. Teksty te są połączeniem tradycji i awangard literackich, eksperymentem stylistycznym, a tym samym ewenementem, odmiennym od tego, co można nazwać standardem. Projekt przewiduje publikację cyklu krótkich utworów, powiązanych ze sobą jedynie tematem przewodnim i osobą autora. Każda z części owej serii będzie miała indywidualny projekt typograficzny, odpowiadający jej tematowi. Kompozycja oraz walory edytorskie odpowiadają współczesnym sposobom lektury. Można je czytać wygodnie na różnych nośnikach: w podróży, do porannej kawy albo tuż przed snem. Nie są to rozległe traktaty, a zwarte, choć gęste od trafnych uwag i spostrzeżeń, eseje.

Rzecz nietuzinkowa – projekt literacki! Zbiór jest erudycyjny, a jednocześnie poetycki. Kamil pisząc niegdyś pod szyldem Egzystencjalne Bluzgi zbiera fundusze na wydanie publikacji o charakterze eseistycznym z pomocą lubelskiej Fundacji Przecinek. Pomóżmy młodej kulturze.

Zdjęcie użytkownika Fundacja "Przecinek".

*

Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y

Animator Kultury to propozycja portalu, pisma elektronicznego dla wszystkich, którzy w kulturze pracują, tworzą ją, po prostu – mają coś do powiedzenia lub… wykrzyczenia!
Formuła jest otwarta. Pismo będzie takie, jakie razem stworzymy. Zapraszamy do przysyłania propozycji, artykułów, informacji, ciekawych fotografii z komentarzem. Zapraszamy do wymiany myśli, dyskusji i… chwalenia się. Liczymy na współpracę animatorów kultury, teoretyków, kulturoznawców, historyków i artystów.
Są wśród nas przedstawiciele środowisk twórczych i akademickich, m.in. z Krakowa, Warszawy, Poznania i innych. Będziemy poznawać się stopniowo, w miarę rozwoju projektu.
Środowiskiem założycielskim jest Uniwersytet Rzeszowski, a dokładnie: krąg osób związanych z kulturoznawstwem, historią, sztuką, filologiami
i… Ty możesz przystąpić do nas! Nie bądź anonimowy. Zapraszamy!

kontakt@animatorkultury.edu.pl